Spaarrente.nl > Dienstverlening

Spaarrente.nl - Over deze vergelijking

De wetgever (AFM) streeft naar transparante financiële markten. Vergelijkingssites maken hier ook deel van uit. Als onderdeel van deze transparantie dient de consument zicht te hebben op:
- Welke informatie wordt op de vergelijkingssite aangeboden
- Wat wordt er wel en wat wordt er niet vergeleken en hoe komt de vergelijking tot stand
- Hoe wordt de aanbieder van de vergelijking beloond voor het aanbieden van de vergelijking

Op deze pagina vindt u alle informatie over de diensten die Spaarrente.nl verleent en over de spaarproducten in het bijzonder.

 • Dienstverlening

  Welke diensten en producten biedt Spaarrente.nl aan

  Spaarrente.nl is een onafhankelijke informatie en vergelijkingssite op het gebied van o.a. spaarproducten. Op deze pagina wordt informatie gegeven over de vergelijking van spaarproducten op Spaarrente.nl. Op Spaarrente.nl worden zowel particuliere als (klein) zakelijke spaarproducten vergeleken. Voorbeelden van deze producten zijn spaarrekeningen met en zonder beperkingen, spaardeposito's, spaarrekeningen voor (klein) kinderen en bankspaar producten.

  De consument kan op Spaarrente.nl de aangeboden spaarproducten met elkaar vergelijken. De consument maakt zelf, op basis van de door hem / haar ingevoerde gegevens en de daarbij horende resultaten een keuze voor een aanbieder en/of product. Spaarrente.nl werkt samen met een aantal financiële partijen om de consument de mogelijkheid te bieden het spaarproduct ook direct te kunnen openen. Deze samenwerking geldt echter niet voor alle marktpartijen. Het bestaan van een samenwerking heeft echter geen enkele invloed op het resultaat van de vergelijking. Indien er een samenwerking bestaat tussen Spaarrente.nl en een aanbieder van een spaarproduct en de consument kiest ervoor het betreffende product te willen aanvragen, wordt de bezoeker naar de website van de aanbieder doorverwezen. Het aanspreekpunt vanaf het moment van aanvragen is de productaanbieder.

  Adviesvrij

  Spaarrente.nl geeft geen persoonlijk advies. De resultaten van de vergelijking zijn gebaseerd op de gegevens welke door u worden ingegeven. Omdat wij geen persoonlijk advies geven bent u zelf verantwoordelijk voor de aanbieder- en productkeuze. Wij wijzen u er nadrukkelijk op, dat wij geen enkele verantwoordelijkheid dragen voor door u gemaakte keuzes. Draag er zorg voor dat de ingevoerde gegevens volledig en correct zijn, dit is in uw eigen belang.

  Beloning

  Spaarrente.nl is een vergelijkingssite. De informatie alsook de vergelijking is voor u als consument gratis. Spaarrente.nl ontvangt uitsluitend een beloning van een aanbieder (provisie of een vaste vergoeding) als u een product via Spaarrente.nl heeft afgesloten of doorklikt naar de website van de aanbieder. De hoogte van de vergoeding kan verschillen per product en per aanbieder.

  Hoe verzamelen we de reviews over de spaarbanken?

  Het is via Spaarrente.nl mogelijk om een review te geven over je spaarbank.

  Omdat wij bij de reviews aan de consument vragen bij welke bank ze hun spaarrekening hebben, weten we dat de reviews van klanten van de bank komen.

  Wij geven geen beloning voor de inhoud of de hoogte van een review. Ook sturen wij in de uitnodiging niet aan op een hoog cijfer. De reviews geven dus altijd de echte mening van de klant weer.

  Op basis van het e-mailadres bij de review controleren we of de reviews niet van een concurrent of de spaarbank zelf komen. Die mogen natuurlijk geen review geven.

  Hoe komt de vergelijking tot stand

  Op Spaarrente.nl worden spaarproducten met elkaar vergeleken. De resultaten van deze vergelijking zijn gebaseerd op de actuele aangeboden rentevergoeding. Productkenmerken en beoordelingen maken geen deel uit van de vergelijking en hebben geen invloed op de uitkomst van de vergelijking. Spaarrente.nl vergelijkt uitsluitend op de huidig geboden rente.

  Hoe volledig is de vergelijking

  Spaarrente.nl is volledig onafhankelijk. Dit betekent dat geen enkele financiële instelling een aandeel, zeggenschap of invloed heeft op de resultaten van de vergelijkingen en berekeningen. Wij streven er hierdoor ook naar alle aanbieders en producten op te nemen in het productoverzicht. Het kan voorkomen dat een product niet opgenomen wordt in de vergelijking. Dit kan meerdere oorzaken hebben:

  • Het product is identiek aan een reeds opgenomen product. Het originele hoofdproduct wordt dan opgenomen.
  • De gegevens van het product worden door de aanbieder van het product niet ter beschikking gesteld.
  • Het product bestaat nog wel, maar wordt niet meer aangeboden. In dit geval wordt dit product ook niet opgenomen in de vergelijking.

  Om opgenomen te worden in de resultaten van Spaarrente.nl dient de aanbieder van het product te beschikken over een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten en/of onder toezicht staan van De Nederlandsche Bank (DNB) of op basis van een financieel paspoort activiteiten uitvoeren in Nederland.

  Daarnaast geldt als voorwaarde dat aanbieders van (vrij) opneembare spaarrekeningen, spaardeposito's en bankspaarproducten dienen te vallen onder het EU en/of het Nederlandse Deposito garantiestelsel. Producten die uitgezonderd zijn van de voorwaarde inzake het deposito garantiestelsel is de spaarverzekering. Deze producten zijn in het resultaten overzicht als zodanig herkenbaar en wordt geen waarde inzake het geldende depositogarantiestelsel getoond.

  Spaarrente.nl en de AFM, Kifid en de KvK

  Spaarrente.nl heeft als onderdeel van Finance Network een AFM vergunning inzake de Wet Financieel Toezicht (WFT) onder nummer: 12017732

  Spaarrente.nl is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel (Brabant) onder nummer 17193942

  Indien u een klacht heeft over de inhoud van de productovereenkomst, dient u dit te richten aan de betreffende aanbieder. Indien uw klacht door de aanbieder niet naar uw tevredenheid wordt opgelost kunt u zich richten tot het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid).

  Indien u een klacht heeft over de dienstverlening van Spaarrente.nl kunt u zicht richten tot Spaarrente.nl. De behandeling van elke klacht zal geschieden middels onze klachtenprocedure.

  Spaarrente.nl is aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële dienstverlening (Kifid) onder nummer: 300.012977 Uw privacy wordt gewaarborgd. Meer informatie vindt u in ons privacyreglement.

 • Disclaimer

  Disclaimer

  Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de uitgever is het niet toegestaan, informatie, beeldmateriaal en foto's, nieuwsberichten en/of berichtgevingen die verstrekt worden via Spaarrente.nl op enigerlei wijze te verspreiden.

  Spaarrente.nl besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle gepubliceerde data en informatie. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Spaarrente.nl alsmede de aan haar gelieerde ondernemingen, auteurs, datavendors en toeleveranciers zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden / onvolledigheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van de informatie via Internet alsmede technische storingen.

  De informatie op deze website, waaronder rentetarieven, antwoorden op vragen, koersen en de resultaten van de kostenberekeningen of andere calculaties, zijn van algemene aard en zijn geen persoonlijk advies. Wij raden u dan ook aan voor een persoonlijk op maat gesneden advies contact op te nemen met één van onze partners.

  Indien u uitsluitend op basis van de informatie van deze website de beslissing neemt om verplichtingen aan te gaan, bent u zelf verantwoordelijk voor de gevolgen daarvan.

  Spaarrente.nl stelt het op prijs indien onjuistheden op deze website aan haar worden gemeld: info@spaarrente.nl.

Volg de spaarrente ‚úČ

Ontvang nu maandelijks gratis de actuele spaarrentes.

Verzenden
Finance Network

Spaarrente.nl is onderdeel van Finance Network, hét financiële online netwerk van Nederland. Neem gerust eens een kijkje op een andere site uit het Finance Network:

Autoverzekering vergelijken Autoverzekering afsluiten Reisverzekering vergelijken Spaarrentes vergelijken Geld lenen vergelijken Hypotheekrente vergelijken