Bankzaken en bankrekening na overlijden, wat moet je regelen?

  • Door Amanda Bulthuis
  • | Geüpdatet 10 januari 2024

Er komt veel op je af als iemand in je naaste omgeving overlijdt. Naast het verdriet moet je soms bepaalde zaken regelen en afhandelen. Een van deze zaken is de bankrekening van de overledene. Hoe regel je de bankzaken na overlijden en wat doe je met een blokkering van de bankrekening na overlijden?

Bankzaken na overlijden – Wie regelt het?

Als iemand overlijdt, regelt in eerste instantie de echtgenoot, echtgenote of de geregistreerd partner de bankzaken. Als er geen partner is, moet je bij de notaris een verklaring van erfrecht op laten stellen om iemand de bevoegdheid te geven om de zaken af te handelen. Meestal is dit een kind van de overledene of de notaris. Hierbij benoem je ook een persoon die de volmacht krijgt over de afhandeling van de bankzaken.

Als er een testament is, kan hierin een executeur aangewezen zijn. In dat geval heeft de overledene zelf bepaald wie de nalatenschap en dus ook de bankzaken regelt.

Tip! Probeer goed uit te zoeken bij welke banken de overledene rekeningen heeft. Zeker nu er veel internetspaarbanken bestaan, spreiden veel mensen hun geld over meerdere banken. 

Bankrekening na overlijden – Wat moet je regelen?

Als jij degene bent die de bankzaken moet regelen, begin je met het melden van het overlijden bij de bank. Dit kun je het best zo snel mogelijk doen. Bij de meeste banken kun je er voor kiezen om dit telefonisch te doen of om een formulier te downloaden en deze ingevuld per mail of post op te sturen. Hierbij geef je ook aan wie bevoegd is om de bankzaken te regelen. Meestal moet je hiervoor bepaalde documenten aan de bank overhandigen, zoals een verklaring van erfrecht en/of een akte van overlijden.

Ook moet je aangeven wat de bank met de rekening moet doen: de rekening tijdelijk laten beheren door de volmacht, de rekening op naam van de volmacht zetten of de rekening opheffen.

Veel banken sturen je na de melding een brochure met informatie over waar je aan moet denken en de contactgegevens van de bank. Hier haal je al veel informatie uit over wat je moet regelen en hoe je dit aan moet pakken.

Blokkeren rekening na overlijden

Zodra de bank de melding binnenkrijgt dat een rekeninghouder is overleden, blokkeert de bank alle rekeningen. Pas als de verklaring van erfrecht binnen is, geeft de bank de tegoeden weer vrij. Hoe lang deze blokkering duurt, hangt dus af van hoe lang je nodig hebt om de verklaring van erfrecht aan de bank te geven en van de verwerkingstermijn van de bank.

Het nadeel van deze actie is dat je geen rekeningen van de overledene meer kunt betalen met het geld op zijn of haar rekening. Ook automatische incasso’s worden niet meer afgeschreven. Als deze rekeningen op korte termijn betaald moeten worden, is degene die de bankzaken regelt hier verantwoordelijk voor.

Gelukkig maken sommige banken uitzonderingen op deze blokkade. De rekening van de uitvaartondernemer betaalt de bank doorgaans gewoon met het geld van de overledene, zelfs als de papieren nog niet helemaal rond zijn. Overleg dus altijd even met de bank wat de mogelijkheden zijn met de geblokkeerde rekening en welke papieren absoluut noodzakelijk zijn voordat de blokkering (deels) opgeheven kan worden.

Gezamenlijke rekening geblokkeerd na overlijden?

Als je samen met de overledene een betaal- of spaarrekening had, kan de bank de rekening blokkeren. Soms maken banken hierop echter een uitzondering als het gaat om een gezamenlijke rekening van partners. Maar als je gebruik mag blijven maken van deze rekening, wil dit niet zeggen dat je het totale saldo op mag nemen. Het saldo dat van de overledene was, valt onder zijn of haar nalatenschap. Pas als je verdeling van de nalatenschap officieel is vastgesteld en hieruit blijkt dat je recht hebt op dit saldo, mag je het geld naar eigen inzicht uitgeven.

Blokkeert de bank een rekening van je partner en jou, waardoor jij de rekeningen niet meer kunt betalen? Probeer dan om een regeling te treffen met de bank om in elk geval de belangrijkste rekeningen te betalen.

Zoeken ×
Ik ben op zoek naar:
Ongeveer 0 resultaten