Kindsdeel

  • Door Amanda Bulthuis
  • | Geüpdatet 10 januari 2024

Als een van je ouders overlijdt, heb je recht op een deel van de erfenis. Dit wordt ook wel het kindsdeel genoemd. De ene helft van de erfenis wordt verdeeld over de kinderen en de andere helft gaat naar de echtgenoot of geregistreerd partner van je ouder. Het deel dat voor de kinderen bedoeld is, krijg je echter pas als ook de partner van je ouder overlijdt. Hoe dat zit, lees je in dit artikel.

Let op: Stiefkinderen hebben geen recht op het wettelijke kindsdeel, tenzij dit anders is aangegeven in een testament.

Kindsdeel erfenis als vordering

Om de partners van overledenen te beschermen, krijgen zij het eigendom van de gehele erfenis. Op deze manier hoeven zij bijvoorbeeld het huis niet te verkopen. Als kinderen het kindsdeel direct konden opeisen, zou de partner bijvoorbeeld het huis moeten verkopen. Daarom krijg je als kind alleen een vordering op de partner van je overleden ouder.

Deze vordering staat voor het deel van de erfenis dat je tegoed hebt van de partner. Over deze vordering hoef je geen erfbelasting te betalen. Je kunt er immers niets mee totdat de partner ook overlijdt. Wel betaalt de partner de erfbelasting door dit bedrag in minder te brengen op de vordering.

Kindsdeel opeisen

Je kunt de erfenis van de langstlevende echtgenoot niet opeisen als hij of zij nog in leven is. Wel kun je jouw deel van de erfenis onder bewind laten stellen door de kantonrechter als de langstlevende partner dit vermogen verkwist.

Een andere mogelijkheid is het inroepen van wilsrechten. Je eist in dat geval het blote eigendom van de erfenis op en de langstlevende echtgenoot behoudt het vruchtgebruik. Dat wil zeggen dat hij of zij de erfenis mag blijven gebruiken, maar dat jij de uiteindelijke eigenaar van het vermogen bent. Je kunt dan nog geen gebruik maken van het vermogen, maar je kunt wel voorkomen dat de erfenis wordt opgemaakt.

Kindsdeel - Inroepen wilsrechten

Het inroepen van wilsrechten kun je op een aantal momenten doen:

  • Als de langstlevende partner hertrouwt.
  • Als deze hertrouwde partner overlijdt. Je mag dan jouw deel van de erfenis opeisen, zodat je voorkomt dat dit deel als vordering naar de nieuwe partner gaat.
  • Als de nieuwe partner ook overlijdt. Je mag dan je erfdeel opeisen. 

Let op: Naast het wettelijke kindsdeel bestaat er een legitiem kindsdeel. Als je ouders je hebben onterfd in een testament, dan heb je nog steeds recht op dit legitieme kindsdeel als je dit binnen 5 jaar na het overlijden opeist. Je hebt dan recht op de helft van wat je normaal gesproken zou krijgen.

Kindsdeel erfenis en de belasting 2024

Je betaalt pas belasting over de erfenis als je deze ook daadwerkelijk in handen krijgt. De tarieven voor de erfbelasting zijn als volgt:

  • Voor het bedrag tot 25.187 geldt een vrijstelling erfbelasting. Voor gehandicapte kinderen geldt een vrijstelling van 75.546 euro.
  • Over de volgende 152.368 euro betaal je 10 procent erfbelasting
  • Over het bedrag boven deze 152.368 euro betaal je 20 procent erfbelasting

Deze erfbelasting wordt ingehouden op de vordering, omdat de langstlevende partner de erfbelasting op deze manier voorschiet.

Tip! Erf je vermogen, dan hoef je dit pas als vermogen in box 3 op te geven als je de erfenis daadwerkelijk krijgt. De vordering en eventueel bloot eigendom hoef je niet op te geven.

Kindsdeel opeisen en schulden

Soms vallen er ook schulden onder de erfenis. De erfenis wordt dan verminderd met de openstaande schulden. In principe moet de langstlevende echtgenoot deze schulden afbetalen, maar een deel van deze schulden gaat van de vordering van de kinderen af. Bestaat de nalatenschap uit meer schulden dan vermogen? Dan kun je de erfenis verwerpen. Je erft dan geen schulden, maar ook geen vermogen. Als je een erfenis zuiver aanvaardt, dan erf je het vermogensdeel en de schulden.

Tip! Een tussenweg is het beneficiair aanvaarden van de erfenis. Je bent dan niet verantwoordelijk voor de schulden als erfgenaam. Je erft dan alleen als er vermogen overblijft na het afbetalen van de schulden. Minderjarige kinderen aanvaarden een erfenis altijd op deze manier.

Zoeken ×
Ik ben op zoek naar:
Ongeveer 0 resultaten