Banken duperen depositospaarder met automatisch verlengen

  • Door Amanda Bulthuis
  • | 18 augustus 2012

Zes Nederlandse spaarbanken verlengen nog steeds automatisch de deposito's van spaarders aan het einde van de looptijd. Dit blijkt uit een inventarisatie van vergelijkingssite Spaarrente.nl. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft echter in 2011 al aangegeven dergelijke praktijken niet in het klantbelang te vinden.

Bij de meeste banken wordt het geld dat de spaarder op het deposito heeft staan aan het einde van de looptijd samen met de nog verschuldigde rente van de bank op de tegenrekening van de klant gestort. Maar Credit Europe, DHB Bank, Friesland Bank, SNS Bank, The Economy Bank (TEB) en YapiKredi Bank geven in hun voorwaarden aan het deposito automatisch door te laten lopen. Zij verlengen de looptijd van het deposito automatisch met dezelfde looptijd, tenzij de spaarder schriftelijk aan de bank laat weten dit niet te willen.

“Een zeer klantonvriendelijke gang van zaken”, vindt Amanda Bulthuis van Spaarrente.nl. "Dit betekent dat als je spaargeld voor bijvoorbeeld 5 of 10 jaar hebt vastgezet en aan het einde van de looptijd even niet oplet, je nog eens 5 of 10 jaar aan dat deposito vastzit." 

Let op: Uit eerder onderzoek van Spaarrente.nl bleek ook al dat tussentijds opnemen deposito niet mogelijk is, zelfs niet altijd in noodgevallen.

Klantbelang

Ook de AFM vindt automatische verlenging onwenselijk. "Wij vinden dit niet in het belang van de klant. Een bank zou tegen het einde van de looptijd de klant een signaal moeten geven hierover”, legt woordvoerder Martijn Pols uit. “Daarbij kun je denken aan een brief waarin wordt aangegeven dat het geld op het deposito bijna vrijkomt en wat de mogelijkheden zijn. Als de klant hier niet op reageert, moet het geld gewoon op de tegenrekening van de klant worden gestort. Maar automatisch verlengen vinden wij geen goede zaak."

Terugstorten

Friesland Bank en Credit Europe Bank geven beiden aan dat, anders dan de productvoorwaarden op hun sites vermelden, de klant bij het aangaan van het deposito een keuze maakt voor automatisch verlengen of een terugstorting van het geld aan het einde van de looptijd.

Woordvoerder Roland Kroes van SNS Bank erkent dat de bank nog steeds gebruik maakt van automatische verlenging. “Dit gaan we de komende maanden aanpassen”, zegt hij toe.” Bij het aflopen van de looptijd zal het tegoed van de spaarder naar de vrij opneembare Keuzespaarrekening van de klant worden gestort. Ook woordvoerder van TEB Yvonne Schram geeft aan dat de bank binnenkort de voorwaarden van het Ster Deposito gaat bekijken. “Het automatisch verlengen zal hierbij ook een puntje zijn dat aan de orde komt.”

Zoeken ×
Ik ben op zoek naar:
Ongeveer 0 resultaten