Peildatum Belastingdienst

  • Door Amanda Bulthuis
  • | Geüpdatet 11 januari 2024

Voor het bepalen van de belasting die je moet betalen over je vermogen, bepaalt de Belastingdienst op de peildatum de waarde van je bezittingen. De peildatum is altijd op 1 januari van het jaar waarover je belastingaangifte doet. 

Peildatum vermogensbelasting– Wat wordt er gepeild?

Je eigen vermogen bestaat uit een aantal onderdelen. Op basis van deze onderdelen bepaalt de Belastingdienst de belasting:

  • Spaargeld op je eigen spaarrekening of op de kinderspaarrekening
  • Het saldo op je betaalrekening en op de rekening van je partner en/of kinderen
  • Het opgebouwde tegoed in een lijfrente of dat je hebt opgebouwd via banksparen (hierover betaal je geen belasting als je aan de voorwaarden voldoet).
  • De waarde van je beleggingen
  • De waarde van een tweede woning
  • De hoogte van je schulden

Let op! Al deze vormen van vermogen worden bij elkaar opgeteld en je schulden worden hierop in mindering gebracht voor zover deze hoger zijn dan 3.700. Is je vermogen uiteindelijk hoger dan 57.000 euro? Dan betaal je hierover vermogensrendementsheffing.

Peildatum belasting over je huis

Naast de peildatum voor je vermogen is er nog een andere belangrijke peildatum van de Belastingdienst. Namelijk die voor de WOZ-waarde van je woning. Heb je een koopwoning, dan betaal je hierover belastingen. Denk bijvoorbeeld aan het eigenwoningforfait en de onroerendezaakbelasting (OZB). De hoogte van deze belastingen hangt af van de WOZ-waarde van je woning. De gemeente waarin je woont, stelt deze WOZ-waarde jaarlijks vast op 1 januari van het voorgaande jaar. 

Mogelijk daalt of stijgt je woningwaarde in de tussentijds, maar dit verandert in principe niets aan de belasting. Wel kun je bezwaar aantekenen tegen de WOZ-waarde als je het er niet mee eens bent. Op de website van je gemeente lees je hoe je dit kunt doen. Maar voordat hier een uitspraak over binnen is, betaal wel alvast de belasting op basis van deze waarde. Stelt de gemeente je in het gelijk, dan ontvang je de te veel betaalde belasting weer terug.

Zoeken ×
Ik ben op zoek naar:
Ongeveer 0 resultaten