Rente over spaargeld als inkomen in box 3

  • Door Amanda Bulthuis
  • | Geüpdatet 10 januari 2024

Als je inkomen in box 3 hebt, wil dit zeggen dat je inkomsten hebt uit vermogen. De Belastingdienst ziet het rendement wat je behaalt over je spaargeld, beleggingen en dergelijke als inkomen. Hierover betaal je belasting in box 3. Deze belasting wordt ook wel de vermogensrendementsheffing genoemd.

Inkomen box 3 opgeven

Bij je jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting moet je in box 3 opgeven hoeveel vermogen je had. Je spaargeld is hier onderdeel van. Maar ook je beleggingen, investeringen of een tweede huis vallen onder je vermogen in box 3. Als peildatum voor vermogen hanteert de Belastingdienst 1 januari van het jaar waarover je aangifte doet. Doe je dus aangifte over 2024 dan is de peildatum 1 januari 2024. Je geeft dus op hoeveel vermogen je op die datum had.

Berekening belasting over inkomen box 3

Je hoeft niet over al je inkomen in box 3 belasting te betalen. Tot de heffingsvrije grens van 57.000 euro per persoon (2024), is je vermogen vrijgesteld. Voor het meerdere gaat de Belastingdienst uit van een fictief rendement waarover je 36 procent belasting moet betalen. Hoe hoog het fictief rendement is, hangt af van welk deel van je vermogen uit spaargeld bestaat en welk deel uit beleggingen en andere zaken bestaat.

Over het deel spaargeld rekent de Belastingdienst in 2024 een rendement dat is gebaseerd op de gemiddelde spaarrente over dat jaar. Het fictieve rendement percentage sparen voor 2024 wordt dus pas na afloop van dat jaar bekend. In voorlopige aanslagen over 2024 wordt nu uitgegaan van 1,03 procent.

Voor je beleggingen en overige vermogen gaat de Belastingdienst in 2024 uit van een fictief rendement van 6,04 procent.

Bestaat je inkomen in box 3 uit spaargeld?

Compenseer dan de belasting! Kies voor de hoogste mogelijke spaarrente.

Spaarrente vergelijken
Zoeken ×
Ik ben op zoek naar:
Ongeveer 0 resultaten