Spaarrente.nl > Nieuws & Community > Spaarrente.nl Zet uw spaargeld nu nog niet vast op een deposito

Spaarrente.nl Zet uw spaargeld nu nog niet vast op een deposito

vrijdag 29 april 2011 | Spaarrente.nl

Nederlandse spaarders zetten hun geld weer vaker voor langere tijd vast op een spaardeposito, bericht De Nederlandsche Bank (DNB) vandaag. Toch is het nu nog niet het beste moment om spaargeld voor een langere tijd vast te zetten, stelt Amanda Bulthuis van vergelijkingssite Spaarrente.nl. "De spaarrentes hebben al een stijgende lijn ingezet, maar zullen de komende maanden waarschijnlijk nog verder door stijgen. De kans is dus groot dat spaarders over een paar maanden hun spaargeld tegen nog hogere rentes kunnen vastzetten."

Uit een poll die Spaarrente.nl begin april onder haar bezoekers hield, blijkt al dat er een grote animo was voor spaardeposito’s. Ongeveer 75 procent van de respondenten gaf aan zijn of haar spaargeld voor één tot vijf jaar vast te willen zetten als zij daarvoor de hoogste rente ontvangen. Ook DNB constateert nu dat Nederlandse huishoudens in het eerste kwartaal van 2011 meer geld op een spaardeposito stalden (2,5 miljard euro) dan op een variabele spaarrekening (2 miljard euro).

Grondslag spaarrentes
Dat veel mensen een spaardeposito verkiezen boven de spaarrekening, komt doordat de depositorente de afgelopen maanden fors gestegen is ten opzichte van die van de variabele rente spaarrekening. Op dit moment ligt de gemiddelde rente op een spaarrekening rond de 2 procent. De rentetarieven op spaardeposito’s van 1 tot 5 jaar lopen op tot wel 3,5 procent.

"Het verschil in rente tussen een reguliere spaarrekening en een deposito , komt doordat de basis waarop de spaarrentes zijn gebaseerd verschilt voor beide producten", licht Amanda Bulthuis toe. De rente van de reguliere spaarrekening is gekoppeld aan de Euribor. Dit is de rente waartegen banken onderling kunnen lenen. Deze kent een korte looptijd. Deposito's kennen een andere grondslag waarmee banken de rente berekenen: de kapitaalmarktrente. Deze rente laat sinds het eind van 2010 een flink stijgende lijn zien. Dit heeft tot gevolg dat de rentes op deposito’s mee stijgen.

Nog even wachten met vastzetten
Wanneer de inflatie hoog is, stijgen de kapitaalmarktrentes gewoonlijk mee. Aangezien de inflatie in de eurozone in januari nog op 2,3 procent stond en inmiddels al de 2,7 procent heeft bereikt, zullen de kapitaalmarktrentes naar verwachting nog verder oplopen. Als gevolg hiervan zullen dus ook de rentes op spaardeposito’s nog verder gaan stijgen. "Juist daarom is het nu nog niet verstandig je spaargeld al voor langere tijd vast te zetten", concludeert Bulthuis. "Als je nu je geld tegen een bepaald tarief vastzet voor meerdere jaren en over een paar maanden blijkt dat je je geld tegen een nog hogere rente kunt vastzetten, baal je natuurlijk dat je niet nog even hebt gewacht. Wij raden spaarders dus aan nog niet te snel hun geld vast te zetten en vooral de spaarrenteontwikkelingen de komende tijd goed in de gaten te houden."

 

Tip! Meer informatie over de kapitaalmarktrente vind je in het artikel Spaarrente en de Europese Centrale Bank en het artikel Deposito of gewoon sparen kan je verder helpen met het maken van een keuze tussen het spaardeposito en de gewone spaarrekening. 

Top 100 WUASpaarrente.nl in de top 100 beste websites van Nederland!

Spaarrente.nl behoort tot de Top 100 beste websites van Nederland! Daar zijn we natuurlijk erg trots op.

Volg de spaarrente

Ontvang nu maandelijks gratis de actuele spaarrentes.

Verzenden