En of rekening bij overlijden

  • Door Amanda Bulthuis
  • | Geüpdatet 10 januari 2024

Als één van de rekeninghouders van een en/of rekening komt te overlijden, kan de ander nog steeds over de rekening beschikken. Dit wil echter niet zeggen dat hij al het geld op de rekening zondermeer kan uitgeven. In dit artikel lees je wat er gebeurt met het geld op een en/of rekening als één van de rekeninghouders overlijdt.

En/of rekening na overlijden en de belasting

Het saldo op een en/of rekening blijft altijd van degene die het geld op de rekening heeft gezet. Dus heeft de ene rekeninghouder 40.000 euro op de rekening gezet en de ander 10.000, dan blijft precies dit saldo het eigendom van elke rekeninghouder. Overlijdt een van de rekeninghouders, dan mag de mede-rekeninghouder het saldo dat van de ander is niet opnemen.

Het bedrag dat toebehoort aan de overledene, behoort tot zijn of haar nalatenschap. Deze wordt verdeeld volgens het testament van de overledene of, als deze er niet is, volgens het wettelijke erfrecht. Degene die het saldo erft, betaalt erfbelasting over dit geld als het meer is dan de vrijstelling die geldt voor de erfbelasting. De hoogte van de vrijstelling hangt af van de relatie je tot de overledene hebt. Eerst moet de Belastingdienst dus de erfbelasting berekenen, dan pas komt de nalatenschap vrij voor de nabestaanden.

Overlijden en of/rekening – Wat doet de bank?

Als de andere rekeninghouder overlijdt, moet je dit zo snel mogelijk melden bij de bank. De bank vraagt dan om een akte van overlijden. Deze kun je opvragen bij de gemeente. Ook heb je een verklaring van erfrecht nodig als de overledene een testament heeft of geen wettelijk partner. Een notaris stelt deze voor je op. Maar op het moment dat je het overlijden meldt, kan de bank je precies vertellen wat je allemaal moet regelen.

De bank blokkeert vervolgens normaal gesproken de rekening, behalve als het gaat om een en/of rekening. De mede-rekeninghouder kan dus nog gebruik maken van de rekening en automatische incasso’s blijven doorlopen. Dit wil echter niet zeggen dat je de rekening leeg mag halen. Alleen het saldo dat aan jou toebehoort, mag je opnemen.

Als het erfrecht is geregeld, kan met de bank besproken worden wat er met de en/of rekening gebeurt. Soms kan de rekening aangehouden worden door de mede-rekeninghouder, maar soms ook niet. Dit ligt aan de voorwaarden van de bank.

Een goed overleg met de bank is dus erg belangrijk als een van de rekeninghouders komt te overlijden. Veel banken geven extra tips en handvatten als een rekeninghouder komt te overlijden, dus het loont de moeite om in zo’n moeilijke periode gebruik te maken van deze mogelijkheden. In het artikel ‘Bankrekening bij overlijden’ vind je aanvullende informatie over het regelen van de bankzaken als iemand in je omgeving overlijdt. 

Zoeken ×
Ik ben op zoek naar:
Ongeveer 0 resultaten