Rente per maand of per jaar?

  • Door Amanda Bulthuis
  • | Geüpdatet 11 januari 2024

Bij de meeste spaarrekeningen wordt de rente jaarlijks uitgekeerd. Dit gebeurt altijd aan het einde van het jaar. Er zijn echter ook spaarrekening waarop je maandelijks rente krijgt uitgekeerd. Bij deposito's kun je soms zelf kiezen of je de rente per jaar of per maand uitgekeerd wilt krijgen. Maar wat levert nu het meeste op, rente per maand of rente per jaar?

Rente maand of per jaar– Nominale en effectieve rente

Of een spaarrekening met maandelijkse rente meer oplevert dan een spaarrekening met jaarlijkse rente, hangt onder meer af van de nominale rente van de spaarrekeningen. De nominale rente is het totale rentepercentage dat een bank in een jaar betaalt. In renteoverzichten zie je eigenlijk altijd het nominale rentepercentage staan. Op een spaarrekening met jaarlijkse rente ontvang je aan het eind van het jaar dit nominale rentepercentage ineens.

Heb je een spaarrekening met maandelijkse rente, dan verdeelt een bank dit nominale rentepercentage over de maanden, zodat je elke maand een twaalfde van dit percentage krijgt. Dus als de nominale rente 3 procent bedraagt, dan ontvang je elke maand een twaalfde van 3 procent ofwel 0,25 procent rente over je spaarsaldo.

Na de eerste maand ligt je spaarsaldo vanwege de uitgekeerde rente hoger. In de tweede maand ontvang je daardoor over een hoger saldo de spaarrente. Uiteindelijk ontvang je dus een hogere rente dan wanneer het nominale rentepercentage ineens uitgekeerd zou worden. Kortom: de werkelijke rente, de effectieve rente, hoger bij een maandelijkse rente als de nominale rente gelijk is. 

Jaarlijkse of maandelijkse rente voorbeeld

In dit voorbeeld zie je wat het de keuze voor jaarlijkse of maandelijkse rente uiteindelijk kan betekenen voor het effectieve rendement op je spaarrekening.

Stel: bij bank A spaar je 10.000 euro tegen 3 procent jaarlijkse rente. Bij bank B spaar je 10.000 euro tegen 3 procent maandelijkse rente. De opbrengst van bank A na een jaar is dan 3 procent van 10.000 euro, ofwel een bedrag van 300 euro.

Bij bank B krijg je elke maand een twaalfde van 3 procent rente, dus 0,25 procent. Het renteverloop van deze spaarrekening verloopt dan als volgt:

Inleg 10.000 euro
Saldo na 1 maand 10.025 euro
Saldo na 2 maanden 10.050,06 euro
Saldo na 3 maanden 10.075,19 euro
Saldo na 4 maanden 10.100,38 euro
Saldo na 5 maanden 10.125,63 euro
Saldo na 6 maanden 10.150,94 euro
Saldo na 7 maanden 10.176,32 euro
Saldo na 8 maanden 10.201,76 euro
Saldo na 9 maanden 10.227,26 euro
Saldo na 10 maanden  10.252,83 euro
Saldo na 11 maanden 10.278,46 euro
Saldo na een jaar 10.304,16 euro 


De spaarrekening met de maandelijkse rente-uitkering bij bank B levert je dus ruim 4 euro meer op. Dit is natuurlijk een klein bedrag. Maar hoe hoger je spaarbedrag is, hoe meer verschil de maandelijkse rente maakt. Daarnaast loopt het verschil op naarmate je meerdere jaren tegen een maandelijkse rente spaart.

Rente per maand of per jaar en beste rente

Doorgaans ligt de nominale rente van spaarrekeningen lager als je kiest voor maandelijkse rente. Voordat je een keuze maakt tussen maandelijkse en jaarlijkse rente, is het dus verstandig om na te gaan wat de effectieve rente van beide rentevormen is met jouw spaarsaldo. Je kunt dan precies het effect van rente op rente berekenen om te bepalen of de lagere nominale rente toch het beste rendement oplevert. In de meeste gevallen, zeker als je geen groot spaarbedrag hebt, zul je toch tegen de hoogste rente sparen als je kiest voor jaarlijkse rente. 

Tip! Loop geen rente mis en kijk direct welke bank je de hoogste rente biedt voor een vrij opneembare spaarrekening. Rente spaarrekening vergelijken >>

Rente per maand of per jaar bij deposito's

Ook bij de deposito's met een looptijd van 1 jaar of langer geldt dat de meeste banken de rente standaard per jaar uitkeren. Bij enkele banken kun je ervoor kiezen om de rente maandelijks uit te laten keren. Bij maandrente biedt de bank je wel een lagere nominale rente dan bij jaarlijkse rentebetaling. Hierdoor ben je, ondanks het rente-op-rente-effect, soms toch beter af als je kiest voor de jaarlijkse rente-uitkering.

Tip! Op Spaarrente.nl kun je eenvoudig alle spaardeposito's vergelijken die passen bij de looptijd van jouw keuze. Als de rente maandelijks wordt uitgekeerd, zie je dit terug in de naam van het deposito. Bij alle andere deposito's geldt dat de rente jaarlijks wordt uitgekeerd.

Zoeken ×
Ik ben op zoek naar:
Ongeveer 0 resultaten