Rente op rente

  • Door Amanda Bulthuis
  • | Geüpdatet 10 januari 2024

Rente-op-rente betekent dat je rente ontvangt over eerder ontvangen rentebedragen. In het tweede jaar dat je spaart op een spaarrekening krijg je bijvoorbeeld rente over je saldo plus de rente die je over het eerste jaar al had ontvangen. Hierdoor stijgt het saldo op de spaarrekening elk jaar iets sneller. 

Rente-op-rente berekening bij rente per maand of kwartaal

Hoe frequenter de bank rente uitkeert op je spaarrekening, hoe groter het effect van rente-op-rente. Op de meeste spaarrekeningen ontvang je eens per jaar spaarrente, maar op sommige spaarrekeningen ontvang je eens per maand of eens per kwartaal rente. De nominale rente, het rentepercentage dat de bank vergoed over je spaargeld op jaarbasis, wordt dan verdeeld over de rentetermijnen.

Ontvang je bijvoorbeeld een nominale rente van 4 procent en krijg je per kwartaal rente? Dan ontvang je elk kwartaal ¼ van deze 4 procent rente. Vanaf de tweede rentetermijn ontvang je dan ook rente over de reeds uitgekeerde rente. De effectieve rente, het bedrag dat je werkelijk aan rente hebt ontvangen na een jaar, ligt daardoor hoger dan de nominale rente. Dit is het rente-op-rente effect.

Hoe bereken je rente-op-rente in dit geval? Stel dat je op twee spaarrekeningen 20.000 euro hebt staan tegen 4 procent nominale rente. Op spaarrekening A ontvang je de rente aan het einde van het jaar. Dit komt neer op 800 euro. Maar op spaarrekening B ontvang je de rente per kwartaal, dus elk kwartaal ontvang je 1 procent rente. Een voorbeeld van een rente-op-rente berekening vind je terug in onderstaande tabel:

Kwartaal Saldo 
Inleg20.000 euro 
Na eerste kwartaal 20.200 euro 
Na tweede kwartaal 20.402 euro
Na derde kwartaal20.606,02 euro 
Na vierde kwartaal20.812,08 euro


Het rente-op-rente effect zorgt hier voor een hoger rendement. In dit voorbeeld is het rendement op spaarrekening B namelijk 812,08 euro, dat is 12,08 euro meer dan wanneer de rente jaarlijks wordt uitgekeerd.

Rente-op-rente formule - Hoe bereken je rente over rente?

Het rente-op-rente effect treedt ook op als je een spaarbedrag een aantal jaren op een spaarrekening zet. Na het eerste jaar krijg je namelijk een bedrag aan rente op de rekening gestort. Het saldo in het tweede spaarjaar ligt hierdoor hoger dan in het eerste jaar. Daarom krijg je na het tweede jaar over een hoger bedrag rente, waardoor dit rentebedrag hoger is dan na het eerste jaar.

Stel dat je depositorente krijgt van 4 procent ontvangt voor een looptijd van 5 jaar. Je zet 20.000 euro op dit deposito en de bank schrijft elk jaar de rente bij op het deposito. Dan is er dus sprake van een rente-op-rente effect. Je kunt de berekening van de rente-op-rente volgens bovenstaande tabel doen, maar er bestaat ook een formule om de rente-op-rente te berekenen:

K = A (1+i)^n

K = het saldo, in dit voorbeeld het saldo na 5 jaar
A = het ingelegde bedrag, in dit geval 20.000 euro
i = het rentepercentage gedeeld door 100, in dit voorbeeld 4 procent : 100 = 0,04
n = het aantal jaren, in dit voorbeeld 5 jaar

De formule ingevuld wordt dan:

25.525,63 = 20.000 (1+0,04) ^5

Het saldo na 5 jaar bedraagt dus 24.333,06 euro.

Zelf rente-op-rente berekenen?

Met deze handige tool van Spaarrente.nl bereken je eenvoudig hoeveel je spaargeld uiteindelijk oplevert.

Rente op rente berekenen
Zoeken ×
Ik ben op zoek naar:
Ongeveer 0 resultaten