Vermogensrendementsheffing berekenen

  • Door Amanda Bulthuis
  • | Geüpdatet 10 januari 2024

Als je spaargeld boven de heffingsvrije grens in box 3 uitkomt, moet je hierover vermogensrendementsheffing betalen. Hoeveel vermogensrendementsheffing je precies betaalt is afhankelijk van de hoogte van je vermogen.

Vermogensrendementsheffing berekenen – Wat telt mee?

Onder je vermogen valt niet alleen je spaargeld, maar ook andere vormen van vermogen. Denk bijvoorbeeld aan het geld van je minderjarige kind(eren), beleggingen, geld dat je hebt uitgeleend, een vakantiehuis en contant geld. Om de vermogensrendementsheffing te berekenen, moet je eerst al deze vormen van vermogen bij elkaar optellen.

Daarna trek je alle vrijstellingen van je vermogen af. Denk bijvoorbeeld aan aftrekbare schulden en spaargeld op een spaarrekening met groencertificaat. Daarnaast geldt er voor iedereen een heffingsvrije grens. Deze ligt in 2024 op 57.000 euro of 114.000 euro voor fiscaal partners. Over het bedrag boven deze vrijstellingen betaal je belasting.

Tip! Een compleet overzicht van wat er onder je vermogen valt, vind je in het artikel ‘Belastbaar vermogen’. Een overzicht van de vrijstellingen vind je in het artikel ‘Vrijstelling vermogensrendementsheffing’.

Vermogensrendementsheffing berekenen – Tarief

Het tarief van de vermogensrendementsheffing is 36 procent over je veronderstelde rendement. Van hoeveel veronderstelt rendement de Belastingdienst uit gaat, hangt af van hoeveel spaargeld je hebt en welk deel van je vermogen bestaat uit beleggingen en overige zaken. Voor de beleggingen en overige componenten gaat de Belastingdienst in 2024 uit van een verondersteld rendement van 6,04 procent.

Let op! Over het deel spaargeld rekent de Belastingdienst een fictief rendement dat is gebaseerd op de gemiddelde spaarrente in 2024. Dit tarief wordt dus pas na afloop van 2024 bekend. Ontvang je een voorlopige aanslag voor 2024? Dan gaat de Belastingdienst uit van een rendement van 1,03 procent over je spaargeld. Dit kan zodra het defiinitieve percentage voor 2024 bekend is ertoe leiden dat je geld terugkrijgt of moet bijbetalen.

Rendementspercentage box 3 naar soort vermogen 2024
Spaargeld 1,03% (voorlopig)
Beleggingen + andere bezittingen 6,04%
Schulden 2,47% (voorlopig)

Voorbeeld vermogensrendementsheffing berekenen 2024

Stel je hebt: Omdat rendement dat berekend wordt over het spaardeel pas na 2024 bekend is, gaan we in dit voorbeeld uit van het rendementspercentage dat de Belastingdienst nu hanteert voor voorlopige aanslagen. Je vermogensrendementsheffing berekenen doe je vervolgens in 5 stappen.

Stap 1 - Rendement per soort vermogen berekenen

Stel je hebt:

  • 100.000 euro spaargeld
  • 50.000 euro aan beleggingen
  • Een schuld van 25.000 euro

Dan berekenen je per soort vermogen het rendement:

  • Rendement spaargeld  = € 100.000 * 1,03% = 1.030 euro
  • Rendement beleggingen = € 50.000 * 6,04% = 3.020 euro
  • Totaal rendement op bezittingen is dus € 4.050

Je schuld boven de drempel van 3.700 euro, mag je aftrekken van de vermogensrendementsheffing. Dit is dus € 25.000 - € 3.700 = € 21.300. Het rendement hierover is € 21.300 * 2,47% = € 526,11

Je belastbaar rendement is € 4.050- € 526,11 = € 2.130,75

Stap 2 - Vermogen berekenen

Je totale vermogen is € 100.000 + € 50.000 = € 150.000
Je mag € 21.300 aan schulden hiervan aftrekken.
In totaal is je vermogen dus € 150.000 - € 21.300 = € 128.700. Dit wordt ook wel de rendementsgrondslag genoemd.

Stap 3 - Belastbaar vermogen berekenen

Er geldt in 2024 een heffingsvrij vermogen van € 57.000. Je totale belastbaar vermogen is dus € 128.700 - € 57.000 = € 71.700.

Stap 4 - Aandeel in rendementsgrondslag berekenen

Deel de € 71.700 van stap 3 door je rendementsgrondslag van € 128.700 uit stap 2 en vermenigvuldig dat met 100. Je krijgt dan een aandeel in de rendementsgrondslag van 55,71%

Stap 5 - Berekenen het voordeel uit sparen en beleggen

Je voordeel uit sparen beleggen is je belastbaar rendement (uit stap 1) vermenigvuldigd met het percentage uit stap 4. Dus € 2.130,75 * 55,71% = € 1.187

Hierover betaal je 36% belasting, dat is dus € 1.187 * 36% = € 427 aan vermogensrendementsheffing over je vermogen.

Compenseer de Belasting!

Vergelijke en kies een spaarrekening met de hoogste rente.

Rentetarieven vergelijken
Zoeken ×
Ik ben op zoek naar:
Ongeveer 0 resultaten