Inflatie maakt spaardeposito aantrekkelijk

  • Door Amanda Bulthuis
  • | 16 maart 2011

Veel mensen verkiezen op dit moment een spaardeposito boven een reguliere spaarrekening vanwege de hoge rente. Nu ontvang je gemiddeld 2 procent rente op een reguliere spaarrekening. Als je hier de huidige inflatie tegenover zet, deze bedroeg in januari 2011 volgens het CBS 2 procent, behaal je geen rendement op je spaargeld.

"Het is niet heel gek dat de spaarder zijn toevlucht neemt tot spaarproducten die hem een hoger rendement kunnen opleveren", zegt Amanda Bulthuis van Spaarrente.nl. "Spaarders zien deposito’s steeds meer als een veilige haven voor hun spaargeld dat op een gewone spaarrekening wordt uitgehold door de inflatie."

Het verschil in tussen de variabele rente spaarrekening en de deposito rente is eenvoudig te verklaren. De basis waarop de rente is gebaseerd verschilt voor beide producten, waarbij de rente van de reguliere spaarrekening is gekoppeld aan de Euribor. Dit is de rente waartegen banken onderling kunnen lenen. Deze kent een korte looptijd. Deposito’s kennen een andere grondslag voor de renteberekening, de kapitaalmarktrente. Deze rente laat sinds het eind van 2010 een flink stijgende lijn zien. Dit heeft tot gevolg dat de rentes op deposito’s mee stijgen.

Gekeken naar de aantrekkelijkheid van de deposito’s die een hogere rente bieden dan de reguliere spaarrekening, zijn dit de deposito’s met een looptijd vanaf 5 jaar. Dit betekent wel dat een consument zijn spaargeld voor een periode van 5 jaar of langer vastzet. Die consument levert hiermee een stuk flexibiliteit in ten opzichte van de reguliere spaarrekening, in ruil voor een aantrekkelijke rente.

"Omdat we verwachten dat de geld- en kapitaalmarktrentes dit jaar nog verder gaan stijgen, is het nog maar de vraag of dit het meest verstandige moment is om voor een deposito met een lange looptijd te kiezen", zegt Bulthuis. "Als je nu je geld vastzet tegen een rente van 3,5 procent en de rente stijgt dit jaar nog tot boven de 4 procent, dan baal je waarschijnlijk dat je niet wat langer hebt gewacht met je keuze voor een deposito. Wellicht is het nu dus nog verstandiger om je geld nog niet te lang vast te zetten en de renteontwikkeling goed in de gaten te houden."


Tip! In de artikelen Sparen en inflatie en Deposito of gewoon sparen vind je meer informatie over dit onderwerp. 
Zoeken ×
Ik ben op zoek naar:
Ongeveer 0 resultaten